Simpozionul judeţean „Apa şi cooperarea internaţională”

    În data de 22 martie 2013, Centrul „Europe Direct” Făgăraş, cu sprijinul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – structura gazdă, a răspuns invitaţiei Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş de a participa la simpozionul judeţean „Apa şi cooperarea internaţională”. Cu această ocazie, Centrul a salutat activităţile prilejuite de Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2013 şi derulate sub egida UE, ONU şi UNESCO.

    În asentiment cu toate acţiunile desfăşurate la nivel global, cadrele didactice şi elevii Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş au dorit să evidenţieze faptul că apa este absolut indispensabilă vieţii pe Terra. Acest aspect a fost relevat prin diverse forme de exprimare în artă (cuvinte, culori, imagini, sunete). Concursul ocazionat de această sărbătoare a fost structurat pe două secţiuni, adică: Materiale tematice (afişe, desene, pliante) şi Arte vizuale şi multimedia (prezentări PowerPoint, film).

    În competiţie s-au înscris următoarele unităţi de învăţământ: Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă“ Braşov, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea“ Braşov, Colegiul Naţional „Radu Negru“ Făgăraş, Colegiul Tehnic „Simion Mehedinţi“ Codlea, Liceul Tehnologic Râşnov, Colegiul Tehnic „Dr. Al. Bărbat“ Victoria, Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş, Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraş şi Colegiul Tehnologic „Aurel Vijoli” Făgăraş. În urma preselecţiei, au fost înfăţişate publicului larg şi juriului de specialitate 59 de lucrări, aparţinând celor 78 de concurenţi.

    Organizarea evenimentului s-a datorat implicării active a membrilor liceului gazdă, şi anume: prof. Pandrea Marcela, prof. Talabă Gabriela, prof. Boeriu Anca, prof. Mateiaş Cătălin şi ing. Cornea Viorica. Comitetul de onoare a fost alcătuit din: dr. ing. Paler Aurel – director al Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea“ Făgăraş, ing. Manta Vasile – director al S.C. „APĂ-CANAL“ S.A. Sibiu – Filiala Făgăraş, ing. Marian Victor – director general al S.C. „SALCO SERV“ S.A. Făgăraş, dr. ing. Sandu Cornelia – Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea“ Făgăraş, Vlad Camelia Cristina – reprezentant al Centrului „Europe Direct” Făgăraş.

    La finalul manifestării, celor mai inspiraţi competitori le-au fost înmânate premiile cuvenite. Spre satisfacţia lor, Centrul „Europe Direct” Făgăraş le-a oferit şi materiale promoţionale conţinând siglele UE şi Europe Direct. Publicaţiile puse la dispoziţie cuprind atât informaţii generale despre politicile Uniunii Europene, cât şi despre legislaţia care reglementează reducerea riscurilor de poluare a apei, respectiv prevenirea cauzelor distructive ale mediului acvatic. De asemenea, publicaţiile descriu şi felul în care factorii de decizie din organizaţiile europene supraveghează continuu modul de aplicare a măsurilor de protecţie a biodiversităţii ecosistemului acvatic. Tot astfel, în sumarul lor se regăsesc şi bunele practici privind aplicabilitatea standardelor de calitate a mediului acvatic.

    În loc de concluzie, subliniem expresivitatea şi manierele originale în care elevii au prezentat tema simpozionului; propriile lor viziuni asupra apei – a vieţii şi a lumii deopotrivă – sunt adevărate exemple de luat în seamă în oricare dintre sferele atinse – tehnico-ştiinţifică, chimică, politică, juridică, socială, turistică, culturală, religioasă. Esenţial este faptul că modelele arătate pot contribui semnificativ la stoparea conflictelor armate generate de lipsa sau împuţinarea surselor de alimentare cu apă.

    Totuşi, să încheiem cu gândul unui artist plastic remarcabil, care a evocat de atâtea ori natura în tuşe de culori deschise: Să cauţi o fărâmă de soare, fără să-l împingi pe altul în umbră. (Vincent van Gogh)