BURSA LOCURILOR DE MUNCA 1

În data de 20 februarie 2013, reprezentantul biroului de la Braşov al Centrului de Informare Europe Direct Făgăraş a participat la evenimentul Bursa locurilor de muncă- ediţia a III-a, organizat în cadrul proiectului strategic „Regions for Jobs”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” contract: POSDRU/82/5.1/S/50496, în care Camera de Comerţ şi Industrie Braşov este partener.

La manifestare au fost prezenţi 35 de angajatori, cu precădere din domeniul serviciilor şi cel industrial, dar şi din cel al comerţului , al agriculturii şi al construcţiilor, oferta acestora  fiind de circa 400 de locuri de muncă. Posturile vacante s-au adresat atât persoanelor cu studii superioare si medii, cât şi celor necalificate,  manifestarea dovedindu-se de un real interes pentru cele peste 1000 de persoane care i-au trecut pragul.

Evenimentul a fost orientat în direcţia sprijinirii şi îmbunătăţirii capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive, propunându-şi să-i susţină în demersurile lor de ocupare a unui loc de muncă sau de dezvoltare a unei afaceri corespunzătoare abilităţilor proprii.

Reprezentantul biroului de la Braşov al Centrului de Informare Europe Direct Făgăraş a discutat cu participanţii despre prilejul manifestării, precum şi despre Uniunea Europeană, în general, însă cu precădere despre tematica anului 2013, comunicându-le şi faptul că una dintre priorităţile stabilite prin strategia Europa 2020 a Uniunii Europene este “agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă”. Totodată, celor prezenţi li s-au înmânat materiale informative şi steguleţe.

One comment on “BURSA LOCURILOR DE MUNCA

  1. Pingback: Galerie foto disponibilă online – Bursa Locurilor de muncă ← Europe Direct Făgăraș

Comments are closed.