Cetățenia europeană: Eurobarometru

La 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, europenii sunt, în general, conștienți de drepturile lor.

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat de Comisia Europeană,   81 % dintre respondenți știu că, pe lângă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE.  Cu toate acestea, numai 36 % dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate în legătură cu drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii își cunosc cel mai bine:

  • dreptul la liberă circulație (88 %) și
  • dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (89 %).
  • În același timp, două treimi (67 %) dintre persoanele chestionate consideră că libera circulație a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice țării lor.

Sondajul este publicat în timp ce Parlamentul European și Comisia Europeană organizează o audiere comună pentru a discuta despre drepturile cetățenilor europeni. Discuțiile vor constitui o sursă de inspirație pentru elaborarea viitorului raport al Comisiei privind cetățenia UE, care urmărește să abordeze obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor. Raportul, care ar trebui să fie publicat la 8 mai, va formula o serie de inițiative care vor contribui la punerea în practică a acestor drepturi, în cadrul Anului european al cetățenilor 2013.

Din ce în ce mai mulți cetățeni (81 %) știu că au statutul de „cetățeni ai UE” – rezultate sub formă grafică, per națiune:

19022013_sondaj_eurobarometru_5

 

Evoluția de-a lungul anilor a noțiunii de cetățean european; România ocupă un loc fruntaș. Rezultate sub formă grafică, per națiune:

19022013_sondaj_eurobarometru_4

Cetățenii UE recunosc, în mare parte, avantajele economice ale liberei circulații pe teritoriul Uniunii Europene

19022013_sondaj_eurobarometru_1

sursa