Mai mult sprijin pentru cei grav afectaţi de criză

    Europa trebuie să coordoneze eforturile de consolidare a creşterii economice şi de creare de locuri de muncă, să-i ajute pe cei grav afectaţi de criză şi să abordeze problema inegalităţilor sociale.
    După cinci ani de criză economică, UE este din nou în recesiune, iar numărul persoanelor fără un loc de muncă se ridică la 26 de milioane.
    Veniturile familiilor au scăzut şi aproximativ 1 persoană din 4 trăieşte deja sub pragul sărăciei sau riscă să ajungă în această situaţie. Ţările din sudul şi estul Europei au fost cel mai grav afectate, după cum se arată într-un raport al Comisiei, intitulat „Situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa în 2012”.
    Raportul analizează eficienţa măsurilor menite să le ofere sprijin acelor categorii sociale care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei, cum ar fi tinerii, femeile fără un loc de muncă sau familiile monoparentale. Ţările UE pot folosi aceste informaţii pentru a-şi adapta politicile şi pentru a propune soluţii comune.

         Ce face UE?
 
    Cetăţenii europeni îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă în ţările membre care au luat măsuri substanţiale pentru a-şi reforma pieţele muncii şi sistemele de securitate socială.
    În cadrul propunerilor privind ocuparea forţei de muncă din aprilie 2012 şi al recomandărilor adresate fiecărei ţări pe marginea politicilor economice şi bugetare pentru perioada 2012-2013, Comisia a făcut apel la toate statele membre să implementeze reforme similare. 
    Comisia pledează pentru creşterea investiţiilor în educaţie şi formare şi sprijină crearea de locuri de muncă de înaltă calificare în sectoare cu potenţial ridicat, cum ar fi economia ecologică, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sau asistenţa medicală.
    Raportul mai arată că sistemele de securitate socială sunt suprasolicitate, iar guvernelor le este greu să facă faţă numărului tot mai mare de persoane care se confruntă cu sărăcia. 
    Comisia va sprijini ţările membre pe parcursul acestui an, furnizându-le orientări cu privire la implementarea unor măsuri eficiente şi durabile de asistenţă socială.

        Situaţia în zona euro

    Raportul confirmă existenţa unei diferenţe uriaşe între ţările din nordul şi sudul zonei euro, în ceea ce priveşte rata şomajului – la sfârşitul lui 2011, această diferenţă era de 7,5 puncte procentuale.
    Această situaţie ar putea afecta coordonarea economică a zonei euro. Comisia invită ţările din această zonă să îşi coordoneze mai eficient politicile din domeniul fiscal şi al ocupării forţei de muncă. Proiectul Comisiei privind consolidarea uniunii economice şi monetare trasează paşii care trebuie urmaţi în vederea atingerii acestor obiective, inclusiv constituirea unui buget comun menit să ajute temporar ţările cele mai afectate.
    De asemenea, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a pune capăt crizei datoriilor din zona euro, pentru a finanţa crearea de locuri de muncă şi pentru a promova incluziunea socială şi adaptarea competenţelor.

    Sursa: Comisia Europeană
    http://ec.europa.eu/news/employment/130114_ro.htm