Inițiativa UE Copiii păcii (EU Children of Peace): Președintele Barroso anunță proiecte prin care banii primiți de UE cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace vor fi folosiți pentru a ajuta 23 000 de copii afectați de războaie și conflicte

    Banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace vor fi utilizați pentru finanțarea a patru proiecte din cadrul inițiativei UE Copiii păcii, iar Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a prezentat pe 18 decembrie detalii referitoare la aceste proiecte. Alocarea acestor bani către copiii afectați de conflicte s-a realizat în urma unei decizii unanime luate de președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, de președintele Parlamentului European, Martin Schulz și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
    Președintele Barroso a declarat în legătură cu acest subiect: „A fost evident pentru noi că banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel ar trebui alocați persoanelor celor mai vulnerabile, celor care sunt adesea cei mai afectați de războaie:copiii din întreaga lume. Vrem ca drepturile tuturor copiilor să fie întotdeauna protejate. Fiecare copil din lume – băiat sau fată – ar trebui să aibă ocazia de a-și cultiva talentul. Prin promovarea educației dăm păcii șansa de a fi durabilă. Vrem să ajutăm «copiii războiului» să devină «copiii păcii»”.
    Președintele Van Rompuy a afirmat: „În situații de conflict, copiii sunt deseori categoriile cele mai vulnerabile. În consecință, ni se pare firesc ca acest premiu să vină în sprijinul tinerelor victime ale conflictelor armate. Mă bucur că această inițiativă va continua și în anii următori și sper că proiectele «UE Copiii păcii» vor putea deveni un simbol al angajamentului Uniunii Europene față de persoanele aflate în dificultate din întreaga lume”.
    La rândul său, Președintele Schulz a declarat: „Copiii sunt victimele cele mai vulnerabile ale conflictelor. Ei reprezintă viitorul nostru, iar propriul lor viitor se află în joc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta să depășească traumele și suferința îndurate în timpul unui conflict.”
    Proiectele vor beneficia împreună de o finanțare în valoare de 2 milioane € (care va include fonduri suplimentare din partea UE). Ajutorul va ajunge la peste 23 000 de copii afectați de conflicte din întreaga lume și va consta în oferirea de acces la educație de bază și de spații primitoare pentru copii:
- circa 4 000 de copii sirieni refugiați în tabere situate la granița dintre Irak și Siria;
- peste 5 000 de copii columbieni, dintre care majoritatea sunt refugiați în Ecuador;
- 11 000 de copii congolezi strămutați în estul Republicii Democratice Congo și refugiați în Etiopia;
- 3 000 de copii pakistanezi din zonele afectate de conflicte din nordul țării.
    UNICEF va implementa proiectul în Pakistan, organizația Salvați Copiii și Consiliul norvegian pentru refugiați se vor ocupa de copiii din Republica Democratică Congo și din Etiopia, ICNUR va oferi asistență în Columbia și Ecuador, iar agenția ACTED din Franța se va ocupa de copiii sirieni din tabăra de refugiați Domiz din nordul Irakului. Toate aceste organizații se numără printre partenerii umanitari ai Comisiei Europene cu cel mai bun renume.
    Proiectele care urmează să fie sprijinite în cadrul inițiativei Copiii păcii intră în sfera de responsabilitate a comisarului european pentru ajutor umanitar și reacție în situații de criză, Kristalina Georgieva. Aceasta a declarat : „În situații de conflict, ajutorul umanitar este adesea singurul mod prin care copiii își pot continua educația, ceea ce nu doar că le ameliorează perspectivele de viitor, dar îi și protejează de abuzuri și exploatare.Această cauză importantă merită să beneficieze de banii primiți de UE cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace.La frontierele din Siria și Columbia, în Pakistan, în Etiopia și în Congo contribuția noastră va schimba semnificativ viața unor copii care în lipsa acestui ajutor ar putea deveni o generație pierdută și le va da șansa de a avea o copilărie, șansa de se redresa, șansa unui viitor mai bun”.
    Inițiativa UE Copiii păcii nu va fi o acțiune punctuală: anul viitor vor fi puse la dispoziție noi fonduri pentru finanțarea altor proiecte de sprijinire a copiilor afectați de conflicte.
        Context
    La 10 decembrie, Uniunii Europene i s-a decernat premiul Nobel pentru pace, ca recunoaștere a contribuției sale de peste șase decenii la promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului în Europa. Comisia Europeană a acceptat oficial, în numele Uniunii Europene, suma de bani corespunzătoare premiului și a hotărât să completeze cei 930 000 € pentru a se ajunge la 2 milioane €, care urmează să fie alocați copiilor care au cel mai mult nevoie de sprijin. Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea sumei de 8 milioane SEK, a unei medalii și a unei diplome. Medalia și diploma vor fi păstrate de către instituțiile Uniunii Europene în numele acesteia. Suma de bani și medalia constituie o donație în sensul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002.
    Premiul Nobel pentru pace este simbolul reconcilierii în întreaga lume. De banii primiți cu această ocazie ar trebui să beneficieze cei care reprezintă prima speranță pentru viitor și care sunt totodată primele victime ale conflictelor: copiii privați de șansa de a crește în pace pentru a-și realiza din plin potențialul.
    În prezent, 90 % dintre victimele conflictelor sunt reprezentate de civili. Jumătate dintre aceștia sunt copii. Numărul copiilor refugiați se ridică la 7 milioane, iar 12,4 milioane de copii sunt strămutați în interiorul propriei țări din cauza conflictelor.

    Una dintre cele mai bune modalități de a-i ajuta și a-i proteja pe copii atunci când sunt victimele unor conflicte violente este să li se acorde posibilitatea de a învăța din nou și de a beneficia de educație – fără de care viitorul lor va fi încă și mai dificil. Dintre cei aproximativ 75 de milioane de copii, care nu sunt școlarizați în întreaga lume, mai mult de jumătate trăiesc în zone de conflict.
    Activitatea umanitară a UE este îndreptată către satisfacerea nevoilor specifice ale copiilor afectați de conflicte. Peste jumătate din fondurile umanitare ale Comisiei se îndreaptă către zone afectate de conflicte, iar 12 % din bugetul său umanitar este destinat organizațiilor orientate către problemele copiilor, procentajul fiind mult mai ridicat decât media mondială. Comisia alocă ajutoare umanitare activităților de protecție a copiilor, de sprijin psihologic, de educare în privința riscurilor reprezentate de mine și acțiunilor împotriva recrutării de soldați copii.
    Acest angajament este în acord cu Consensul european privind ajutorul umanitar, potrivit căruia „în cadrul reacției la nevoile umanitare trebuie să se țină seama de vulnerabilitățile speciale. În acest context, UE va acorda o atenție specială femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă, bolnavilor și persoanelor cu handicap”.
    Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind Copiii în situații de urgență și de criză (2008) abordează în special problema copiilor asociați cu forțele și grupurile armate. UE a adoptat de asemenea Orientările UE privind copiii afectați de conflictele armate, care oferă o bază comună acțiunii statelor membre ale UE și a Comisiei Europene.

    Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România
    http://ec.europa.eu/romania/news/18122012_initiativa_ue_copiii_pacii_ro.htm