Comisia prezintă noua strategie de reorganizare a învățământului

    În rândul tinerilor, rata șomajului este de aproape 23% în întreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului în care sistemele de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. Este o provocare cum nu se poate mai dificilă în contextul măsurilor de austeritate generalizate și al reducerilor din cadrul bugetelor pentru educație. Comisia Europeană lansează o strategie denumită „Reorganizarea învățământului” destinată să încurajeze statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de creare de locuri de muncă.
    Strategia „Reorganizarea învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor învățării”, și anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul educațional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie îmbunătățite considerabil și cunoștințele elementare în materie de citit, scris și socotit și trebuie dezvoltate sau consolidate competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă.

       „Reorganizarea învățământului” pe scurt:
• Trebuie să se pună mai mult accentul pe dezvoltarea competențelor transversale și a celor elementare la toate nivelurile. Acest lucru este valabil mai ales în cazul competențelor antreprenoriale și IT.
• Un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor străine: până în 2020, cel puțin 50% dintre tinerii de 15 ani ar trebui să cunoască o limbă străină (42% în prezent) și cel puțin 75% ar trebui să studieze o a doua limbă străină (61% în prezent).
• Sunt necesare investiții pentru a crea sisteme de învățământ și formare vocațională de nivel mondial și pentru a spori nivelurile de învățare într-un mediu profesional.
• Statele membre trebuie să îmbunătățească recunoașterea calificărilor și a competențelor, inclusiv a celor dobândite în afara sistemului oficial de educație și formare.
• Tehnologia, în special internetul, trebuie exploatată la maximum. Școlile, universitățile și institutele vocaționale și de formare trebuie să permită un acces mai larg la educație prin resursele educaționale deschise.
• Aceste reforme trebuie sprijinite de profesori bine pregătiți, motivați și întreprinzători.
• Finanțarea trebuie orientată astfel încât să maximizeze randamentul investițiilor. Atât la nivel național, cât și la nivelul UE este necesar să se dezbată problema finanțării educației – în special a învățământului vocațional și a celui superior.
• Este esențial să se adopte o abordare bazată pe parteneriate. Sunt necesare atât fonduri publice, cât și fonduri private pentru stimularea inovării și favorizarea schimburilor productive dintre mediul academic și sectorul întreprinderilor.

    La 5 decembrie, Comisia va prezenta un pachet de măsuri privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, care include o propunere de garanție pentru tineret. prin care se solicită statelor membre să se asigure că fiecare tânăr primește o ofertă de calitate în materie de angajare, formare sau completare a studiilor în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la angajare. Propunerea prevede valorificarea la maximum a fondurilor UE și mai ales a Fondului social european.

    Pentru a afla detalii despre acest subiect vă invităm să vizitaţi site-ul Internet al Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Aici veţi citi declaraţia comisarului pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, despre necesitatea reorganizării învățământului, dar şi despre alte elemente de fond cum ar fi: utilitatea adaptării și modernizării metodelor de evaluare, importanţa învățării limbilor străine, nivelul de educaţie al europenilor (exprimat în procente), avantajele programului Erasmus etc.

    Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România
    http://ec.europa.eu/romania/news/20112012_strategie_reorganizare_invatamant_ro.htm