Comisia Europeană trimite scrisori de „presuspendare” privind trei programe cofinanțate de UE în România

    În această dimineață, serviciile Comisiei Europene au informat autoritățile române printr-o scrisoare că acestea au decis să „presuspende” cea mai mare parte din trei programe cofinanțate prin fondurile structurale ale UE. Acest fapt survine ca urmare a unor deficiențe grave din cadrul sistemului de gestionare și control al programelor „Transport”, „Regional” și „Creșterea competitivității economice”. Problemele sunt legate de domeniul achizițiilor publice, al bunei gestiuni financiare, precum și de prevenirea și detectarea fraudei și a conflictelor de interese. Această acțiune este urmarea unei analize aprofundate și înseamnă că nu se vor mai face plăți până la adoptarea unor măsuri pentru remedierea acestor probleme. Creanțele vor fi însă rambursate imediat ce acțiunile necesare sunt întreprinse de autoritățile române.
    De asemenea, pentru a proteja bugetul UE, au fost propuse corecții financiare pentru aceste trei programe și pentru programul „Mediu”. Acestea ar acoperi între 10 și 25% din plăți. Dar acești bani nu ar trebui pierduți. Dacă România acceptă corecțiile, sumele în cauză ar putea fi utilizate pentru alte proiecte – corect implementate – din cadrul aceluiași program.
    Măsurile adoptate astăzi fac parte dintr-o procedură reglementată de protejare a intereselor financiare ale UE și a modalităților de utilizare a banilor contribuabililor. Comisia aplică aceleași norme și standarde pentru toate statele membre.
    În urma celor trei scrisori de astăzi (câte una pentru fiecare program vizat), România are la dispoziție două luni pentru a reacționa și apoi pentru a demonstra că a luat toate măsurile necesare pentru a remedia deficiențele identificate și că sistemele de gestionare și control funcționează în mod adecvat. Acest rezultat va trebui confirmat printr-un raport din partea Autorității Naționale de Audit. Doar în acest caz Comisia va fi în măsură să reia plățile.
    Comisia solicită autorităților române să ia de urgență măsuri în acest sens, deoarece fondurile UE reprezintă principala sursă de investiții în România și, prin urmare, un factor esențial de creștere. Țara are nevoie de aceste fonduri, iar Comisia dorește să reia plățile cât mai curând posibil. Autorităților române le revine acum sarcina de a demonstra că sistemele de gestionare și control funcționează. În prezent, ceea ce contează sunt acțiunile urgente.
        Context:
    Timp de aproape trei ani, Comisia a fost angajată într-un dialog continuu cu autoritățile române cu privire la creșterea capacității de absorbție a fondurilor UE. Au fost identificate probleme și au fost solicitate soluții cu scopul de a evita pierderea banilor din partea UE. În decembrie 2010, în urma unei inițiative a președintelui José Manuel Barroso, României i s-a solicitat să elaboreze și să pună în aplicare un plan de acțiune conținând măsuri corective concrete pentru abordarea deficiențelor identificate. În plus, s-a recurs la expertiză externă din partea instituțiilor financiare internaționale pentru a oferi asistență României în pregătirea și implementarea proiectelor.
    Au fost efectuate misiuni de audit de către Comisie și autoritatea română de audit în 2010 și 2011. În urma acestor misiuni, Comisia a identificat deficiențe grave cu privire la sistemul de gestionare și control pentru fondurile structurale din România și a întrerupt plățile efectuate prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) și al Fondului de coeziune la mijlocul anului 2011. În decembrie 2011, Comisia a reluat plățile, în urma angajamentului ferm al României de a îmbunătăți sistemul de gestionare și control pentru achizițiile publice. Autorităților române li s-a solicitat ca, până la mijlocul anului 2012, să demonstreze că sistemul funcționează în mod eficient. Cu toate acestea, rezultatele misiunilor de audit efectuate în iunie/iulie 2012 atât de auditori naționali, cât și de auditori ai Comisiei arată că persistă deficiențe grave. În aceste condiții, Comisia nu poate efectua plăți.
    Scrisorile de presuspendare trimise astăzi reiterează acțiunile care trebuie întreprinse la nivel național și indică măsurile practice necesare pentru realizarea unui sistem de gestionare și control eficient. Aceste măsuri nu constituie o surpriză, deoarece a existat un dialog constant între autoritățile române și Comisie cu privire la măsurile necesare.
    Ar trebui să se tragă învățăminte din experiența perioadei actuale. Este vital ca viitorul sistem de gestionare și control din România să abordeze deficiențele actuale și să producă rezultate cu privire la proiecte care respectă reglementările juridice și sunt viabile din punct de vedere economic, răspunzând provocărilor cu care se confruntă România. Propunerile Comisiei pentru perioada 2014–2020 se bazează pe premisa că instrumentele de investiții ale UE răspund necesităților în materie de investiții de pe teren și că sunt disponibile resurse suficiente pentru a pune în aplicare reformele și transformările structurale necesare pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale Strategiei Europa 2020.

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/25102012_presuspendare_programe_ue_romania_ro.htm