Ziua Uniunii Europene împotriva Traficului de Persoane: o acțiune comună pentru eradicarea acestui fenomen

    În data de 18 octombrie, cu ocazia celei de a 6-a Zile a Uniunii Europene împotriva Traficului de Persoane, comisarul UE pentru afaceri interne Cecilia Malmström susține un discurs în cadrul conferinței care își propune să definească acțiunile viitoare și să asigure conlucrarea tuturor actorilor în vederea eradicării acestui fenomen. La acest eveniment, organizat de Comisia Europeană și de Președinția Cipriotă a UE, participă, de asemenea, ministrul de interne al Ciprului, doamna Eleni Mavrou, precum și coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane, doamna Myria Vassiliadou.
    “Privarea unei persoane de dreptul la libertate, exploatarea și comercializarea acesteia ca și cum ar fi o marfă din care se obține profit constituie încălcări grave ale drepturilor omului. Traficul de persoane nu poate fi tolerat, indiferent de formă, fie că are loc în Europa sau oriunde în lume. Am elaborat legi și măsuri ambițioase pentru combaterea traficului de persoane, iar la nivelul statelor membre există voință politică în acest sens. Acum, obiectivul nostru principal trebuie să fie punerea în aplicare: legislația trebuie pusă în practică. Avem obligația morală și legală de a acționa și trebuie să facem acest lucru în parteneriat cu organizațiile internaționale, cu țările terțe, cu organizațiile societății civile, cu sectorul privat și cu toți ceilalți actori importanți din UE și din lume. Pentru a eradica traficul de persoane, trebuie să acționăm împreună”, a declarat doamna Cecilia Malmström.
   Traficul de persoane rămâne o problemă gravă în Uniunea Europeană. Conform estimărilor Organizației Internaționale a Muncii, 880.000 de persoane din UE sunt victime ale muncii forțate, inclusiv ale exploatării sexuale forțate, ceea ce înseamnă 1,8 persoane la 1.000 de locuitori. Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, 93% din cetățenii europeni sunt de acord cu faptul că statele membre UE ar trebui să coopereze pentru combaterea traficului de persoane.
   Conferința oferă Comisiei Europene posibilitatea de a face apel la statele membre să transpună în timp util noua legislație a UE privind traficul de persoane și să pună în aplicare măsuri concrete și practice, așa cum au fost identificate în noua Strategie a UE, pentru a combate în mod eficient această formă de criminalitate devastatoare.
   Acest eveniment reunește responsabili politici la nivel înalt, funcționari guvernamentali din toate statele membre, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ai sectorului privat, experți, lucrători din prima linie care sunt în contact direct cu victimele, precum și artiști și mass-media. Participanții vor reflecta asupra mijloacelor prin care poate fi facilitată munca profesioniștilor în toate aspectele legate de traficul de persoane și prin care se poate asigura punerea în aplicare, în mod coerent, a inițiativelor Uniunii Europene în acest domeniu de politică.
   Conferința, la care jurnaliștii au acces, se va concentra pe activitățile viitoare menite să consolideze cooperarea și parteneriatele, prevenirea, protecția victimelor și asistența oferită acestora, precum și urmărirea penală a traficanților.
   Aceste aspecte se numără printre prioritățile și inițiativele principale abordate în cadrul Strategiei UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane (IP/12/619 și MEMO/12/455).
   De exemplu, numărul total de cazuri instrumentate în UE rămâne scăzut. În fapt, rezultatele preliminare, astfel cum rezultă din datele recente, indică faptul că numărul de condamnări în cauze privind traficul de persoane a scăzut în perioada 2008-2010. Acesta este motivul pentru care strategia prevede, printre altele, instituirea unor unități naționale multidisciplinare de aplicare a legii, specializate în traficul de persoane, și sprijină statele membre în crearea unor echipe comune de anchetă. O mai bună identificare a victimelor, precum și o asistență și protecție îmbunătățite vor crește participarea și cooperarea acestora cu autoritățile de aplicare a legii. Strategia subliniază necesitatea instituirii unor mecanisme naționale de sesizare în toate statele membre.
Context
   În cadrul „Strategiei UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane”, Comisia se concentrează pe acțiuni concrete menite să sprijine și să însoțească punerea în aplicare a legislației UE cu privire la prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și la protejarea victimelor acestuia (Directiva 2011/36/UE ) – a cărei dată limită de transpunere este 6 aprilie 2013.
1. Strategia UE este un instrument practic care abordează principalele necesități și provocări ale UE în următorii cinci ani din perspectiva drepturilor omului și a aspectelor legate de gen. Strategia identifică cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, definește o serie de inițiative:
2. consolidarea identificării, protecției și asistenței oferite victimelor, cu un accent special pe copii;
3. intensificarea prevenirii traficului de persoane și diminuarea cererii;
4. creșterea numărului acțiunilor de urmărire penală a traficanților;
5. îmbunătățirea coordonării, cooperării și a coerenței în cadrul UE cu organizațiile internaționale și cu țările terțe, inclusiv cu societatea civilă și cu sectorul privat;
6. sporirea gradului de cunoaștere și de răspuns eficace la tendințele emergente în traficul de persoane.

    Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/17102012_ziua_ue_impotriva_traficului_de_persoane_ro.htm

Leave a Reply