Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

    Raportul UE privind tineretul publicat pe 10 septembrie solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produs o dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.
    Cu toate acestea, există semne de speranță la orizont: raportul constată că aproape toate statele membre pun în aplicare strategia UE pentru tineret care își propune să creeze oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și să promoveze cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea. De la raportul precedent din 2009, statele membre au consolidat inițiativele destinate tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și al spiritului antreprenorial. Participarea tinerilor în asociații și în mișcările sociale este în continuare la un nivel ridicat.
    Erasmus pentru toți, noul program pentru educație, formare profesională și tineret propus pentru perioada 2014-2020, va fi în centrul noii strategii a UE pentru tineret. Noul program preconizează o creștere semnificativă a finanțării, ceea ce ar permite unui număr de aproximativ 5 milioane de persoane să primească burse UE de studii, formare sau voluntariat în străinătate – aproape de două ori mai multe în comparație cu numărul actual, în cadrul programelor din perioada 2007-2013.
       Următoarele etape
    Raportul UE privind tineretul va fi prezentat Consiliului și se preconizează adoptarea lui sub forma unui raport comun al Consiliului și al Comisiei în noiembrie.
    Strategia UE pentru tineret este complementară cu inițiativa emblematică Tineretul în mișcare a Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Strategia UE pentru tineret abordează nevoile tinerilor și oportunitățile pentru tineri în opt domenii de acțiune:
 Educație și formare
 Ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial
 Incluziunea socială
 Sănătatea și bunăstarea
 Voluntariatul
 Participarea
 Cultura și creativitatea
 Tineretul și lumea
     În detaliu, pe site-ul prezentei surse de informare puteţi citi despre Strategia UE pentru tineret (2010-2018), precum şi despre Raportul din 2012, ce conţine rezumatul modului privind strategia UE pentru tineret. Tot de acolo, puteţi afla părerea comisarului european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, doamna Androulla Vassiliou, referitoare la situaţia reală în domeniu, dar şi care este procentajul tinerilor fără loc de muncă şi, în plus, ce face UE pentru a combate șomajul în rândul tinerilor.

    Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/10092012_raport_tineret_ro.htm

Leave a Reply