Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

    Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) poate acorda garantii avand la baza urmatoarele programe:
- In baza OUG 79/2009, Fondul poate emite Scrisori de garantie pentru restituirea avansului in favoarea APDRP la cererea comunelor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitare (ADI) si organizatiilor de drept public care au incheiate contracte de finantare nerambursabila (masurile PNDR 1.2.5 a si b, 3.1.3, 3.2.2), (110% din valoarea avansului).
-In baza OUG 9/2010, Fondul poate acorda garantii pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale UE care solicita credite de la o unitate bancara: unitati administrativ-teritoriale, institutii de invatamant sau de cercetare-dezvoltare si operatori regionali cu servicii de alimentare cu apa si canalizare.
    Garantia Fondului poate fi de maxim 80% din finantarea acordata in cadrul programului de sprijin, in valoare de maximum 15% din valoarea totala a proiectului implementat.
    Fondul acorda garantii IMM-urilor beneficiari de finantari din fonduri UE, pentru emiterea Scrisorilor de confort/garantie bancara, pentru creditele necesare aportului propriu si pentru creditele punte.
    Facem precizarea ca Fondul Local de Garantare Sf. Gheorghe S.A. Filiala FNGCIMM – IFN  este filiala Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) – care a fost infiintat din initiativa Guvernului Romaniei, in decembrie 2001, avand drept unic actionar Statul Roman.
    Fondul Local are ca raza de activitate judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
    Prin activitatea noastra, ne propunem sa contribuim la absorbtia Fondurilor UE prin acordarea de garantii financiare, IMM-urilor si INSTITUȚIILOR. In acest sens dispunem atat de surse proprii pentru acordarea garanțiilor, cat si de surse in administrare de la Ministerul Agriculturii, garantii in numele si contul statului.
    Incepand cu anul 2012, Fondul Local de Garantare Sf. Gheorghe S.A. Filiala FNGCIMM – IFN poate garanta imprumuturile acordate de banci Consiliilor Locale si Asociatiilor Consiliilor Locale aferente proiectelor de investitii precum si Grupurilor de Actiune Locala aferente proiectelor cu finantare europeana.    
               
    Pentru informatii detaliate pe aceasta tema, contactati FONDUL LOCAL DE GARANTARE SF. GHEORGHE SA Filiala FNGCIMM-IFN                                                    
    Sursa:
www.ccibv.ro/Newsletter saptamanal nr. 16 din 18.05.2012/Rubrica Actualitate

Leave a Reply