Noi reguli pentru imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene

     Guvernul a aprobat in sedinta din data de 23 martie a.c., un set de reglementari in scopul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune.
     In acest sens, Guvernul a adoptat, printr-o Hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
     Actul normativ preia in mare parte reglementarile Ordinului MFP nr. 2548/2009 si introduce o serie de prevederi menite sa imbunatateasca fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, dar si sa-i responsabilizeze pe aceestia in privinta respectarii termenelor de implementare a proiectelor, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finantare.
     Ministrul Afacerilor Europene a prezentat cele mai importante elemente de noutate introduse de actul normativ.
    Astfel, in ceea ce priveste imbunatatirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce urmatoarele reglementari:
• Reduce cota de recuperare a prefinantarii din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cota cel putin egala cu cea conform careia s-a acordat prefinantarea la nivelul proiectului;
• Pentru beneficiarii aflati sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligati sa depuna garantii pentru obtinerea prefinantarii, s-a creat posibilitatea ca aceasta garantie sa poata fi diminuata pe masura ce este recuperata prefinantarea. Aceasta modificare va permite beneficiarului sa-si imbunatateasca fluxurile financiare, mai ales daca aceasta garantie este constituita de un depozit colateral.
• A fost majorata cota maxima de a acordare a prefinantarii de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finantare nerambursabila si pentru proiectele care au o valoare eligibila mai mica de 1 milion de lei. A fost luata aceasta masura avand in vedere ca pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinantare era insuficienta pentru a asigura inceperea derularii activitatilor.
    Trebuie mentionat, de asemenea, ca modificarile introduse de Hotararea adoptata nu vor avea impact bugetar, si ele vor imbunatati mecanismele financiare stabilite pentru implementarea programelor operationale finantate din instrumente structurale.
    Tot in cadrul sedintei din data de 23 martie, Executivul a modificat reglementarile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, in sensul responsabilizarii si sanctionarii autoritatilor contractante atunci cand se constata intarzieri in incheierea contractelor autoritatilor respective, a anuntat Cristina Traila, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP).

   Detalii despre alte reglementari in domeniu (exceptii, sanctiuni etc., precum si despre modul in care promovarea acestui act normativ va contribui la imbunatatirea gradului de absorbtie a instrumentelor structurale, puteti afla accesand site-ul sursei de informare, si anume: www.ccibv.ro / Newsletter săptămânal Nr. 8 din 26.03.2012 / Rubrica Actualitate
   Iar pentru mai multe amanunte, accesati
www.immromania.ro / Guvernul Romaniei

Leave a Reply