Finanţări pentru consultanţă acordate întreprinderilor mici şi mijlocii

    Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea în luna martie a apelului de proiecte pentru programul POS CCE, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul major de intervenţie D1.3. – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii.
    În cadrul acestei operaţiuni se vor finanţa proiecte de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă specializate, aferente activităţilor/codurilor CAEN ale proiectului.
    In această perioadă vor fi lansate succesiv 3 sesiuni de depunere şi evaluare, respectiv:
        Sesiunea I (martie):
a) înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor: 01.03.2012 ora 9,00 şi până pe data de 30.03.2012 ora 14,00
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor: 01.04.2012 -31.05.2012
       Sesiunea II (iunie): se lansează cu condiţia ca bugetul apelului să nu se fi epuizat la nivelul proiectelor declarate finanţabile după evaluarea proiectelor depuse în cadrul primei sesiuni (sesiunea martie).
a) înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor: 01.06.2012 ora 9,00 şi până pe data de 29.06.2012 ora 14,00
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor: 02.07.2012 -31.08.2012
Sesiunea III (septembrie): se lansează cu condiţia ca bugetul apelului să nu se fi epuizat la nivelul proiectelor declarate finanţabile după evaluarea proiectelor depuse în cadrul sesiunilor I şi II cumulate.
a) înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor: 03.09.2012 ora 9,00 şi până pe data de 28.09.2012 ora 14,00
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor: 01.10.2012 -30.11.2012 Beneficiarii eligibili sunt:

• Microîntreprinderi (cifră de afaceri anuală netă: maxim 2 milioane Euro)
• întreprinderi mici (cifră de afaceri anuală netă: maxim 10 milioane Euro)
• întreprinderi mijlocii (cifră de afaceri anuală netă: maxim 50 milioane Euro)
• Societăţile cooperative Cheltuielile eligibile sunt:

1. Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii;
2. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive;
3. Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în vederea extinderii afacerii
4. Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale;
5. Elaborarea de studii comparative, pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice într-un domeniu precizat;
6. Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii.
    Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 70% din totalul cheltuielilor
eligibile, maximum 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din cifra de afaceri îregistrată
în bilanţul solicitantului în anul 2011.
    Durata maximă de implementare a proiectului este de 1 an.
    Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 84.000.000 lei.

    Sursa: www.ccibv.ro / Comunicat de presă din data de 14.03.2012

Leave a Reply