Comisia ia masuri pentru a spori siguranta si eficienta decontarii instrumentelor financiare in Europa

    Ca parte a eforturilor sale permanente de a crea un sistem financiar mai solid, Comisia Europeana a propus instituirea unui cadru european de reglementare comun pentru institutiile responsabile pentru decontarea instrumentelor financiare, denumite depozitari centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD). Propunerea va imbunatati siguranta si eficienta decontarii operatiunilor cu instrumente financiare in Europa. Propunerea urmareste, de asemenea, sa scurteze perioada de decontare a instrumentelor financiare – si sa reduca la minimum numarul cazurilor de neexecutare a decontarii.

   Comisarul pentru piata interna si servicii, Michel Barnier, a declarat: „Imi exprim angajamentul de a asigura reglementarea si supravegherea corespunzatoare a tuturor pietelor financiare. Decontarea este un proces esential pentru pietele instrumentelor financiare si pentru finantarea economiei noastre, de aceea trebuie sa ne asiguram ca se realizeaza in conditii de siguranta si eficienta. Cifrele vorbesc de la sine: in ultimii doi ani, in Uniunea Europeana CSD-urile au decontat tranzactii in valoare de peste un cvadrilion de EUR. Propunerea de astazi va introduce, in acord cu partenerii nostri internationali, standarde comune la nivelul Uniunii pentru decontarea instrumentelor financiare si pentru CSD-uri, in vederea garantarii unei veritabile piete unice pentru serviciile oferite de CSD-urile nationale.”

     Propunerea contine urmatoarele elemente principale:
• Perioada de decontare va fi armonizata si stabilita la maximum doua zile dupa ziua incheierii tranzactiei pentru instrumentele financiare tranzactionate la bursele de valori sau pe alte piete reglementate. (In prezent, in Europa sunt necesare doua – trei zile pentru majoritatea tranzactiilor cu instrumente financiare).
• Participantii de pe piata care nu reusesc sa livreze instrumentele financiare la data convenita pentru decontare vor fi sanctionati si obligati sa cumpere instrumentele financiare respective de pe piata si sa le livreze contrapartilor lor.
• Emitentii si investitorii vor fi obligati sa tina un registru electronic, practic pentru toate instrumentele financiare, si sa le inregistreze la CSD-uri daca sunt tranzactionate la bursa sau pe alte piete reglementate.
• CSD-urile vor fi obligate sa respecte cerinte stricte de ordin organizational, prudential si de conduita in afaceri, care sa le garanteze viabilitatea si sa le protejeze utilizatorii. De asemenea, CSD-urile vor trebui sa fie autorizate si supravegheate de autoritatile lor nationale competente.
• CSD-urile autorizate vor primi un „pasaport” cu ajutorul caruia sa isi ofere serviciile in alte state membre.
• Utilizatorii vor putea alege dintre toate cele 30 de CSD-uri din Europa.
• CSD-urile din UE vor avea acces la orice alte CSD-uri  sau alte infrastructuri ale pietei, cum ar fi locurile de tranzactionare sau contrapartile centrale (Central Counterparties – CCP), indiferent de tara in care sunt stabilite.

   Propunerea urmeaza sa fie prezentata Parlamentului European si Consiliului (statelor membre) pentru negociere si adoptare.

      Context

    Decontarea este un proces important, care asigura schimbul de instrumente financiare contra numerar in urma unei tranzactii cu instrumente financiare (de exemplu, o achizitie sau o vânzare de instrumente financiare). CSD-urile sunt institutii de importanta sistemica pentru pietele financiare, deoarece gestioneaza infrastructura (asa-numitele sisteme de decontare a instrumentelor financiare) care permite, practic, decontarea tuturor tranzactiilor cu instrumente financiare. De asemenea, CSD-urile urmaresc câte instrumente financiare au fost emise, de catre cine, precum si fiecare schimbare aparuta cu privire la detinatorii acestora. In fine, CSD-urile joaca un rol crucial pentru finantarea economiei, intrucât aproape toate garantiile depuse de banci pentru a atrage fonduri trec prin sistemele de decontare minibüs kiralama ankara a instrumentelor financiare, gestionate de CSD-uri.

   Cu toate acestea, CSD-urile sunt inca reglementate exclusiv la nivel national, iar decontarile transfrontaliere sunt mai putin sigure (ponderea cazurilor de neexecutare a decontarii tranzactiilor transfrontaliere poate atinge pâna la 10 % pe anumite piete) si mai putin eficiente decât decontarile pe plan national: costurile sunt de pâna la patru ori mai mari.

   Pentru mai multe detalii, accesati www.immromania.ro/Comisia Europeana
  Sursa:
www.ccibv.ro / Newsletter săptămânal nr. 6 din 09.03.2012/ Rubrica Actualitate

Leave a Reply