Modernizarea directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale va permite profesioniştilor să găsească mai uşor locuri de muncă calificate în toată Europa

    Pe măsură ce se reduce populaţia în vârstă de muncă în numeroase state membre, cererea de personal cu înaltă calificare va creşte, până în 2020, cu peste 16 milioane de locuri de muncă. Pentru ca Europa să facă faţă acestei cereri, trebuie să se rezolve problema deficitului de forţă de muncă – de exemplu, graţie mobilităţii profesioniştilor de înaltă calificare din alte state membre ale UE. Aceştia pot reprezenta o sursă importantă de creştere economică, cu condiţia de a se putea deplasa cu uşurinţă către zonele unde sunt locuri de muncă disponibile, motiv pentru care calificările lor trebuie să poată fi recunoscute într‑un mod rapid, simplu şi fiabil în UE. Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE).

    Această propunere vizează simplificarea normelor privind mobilitatea profesioniştilor în cadrul UE, prin punerea la dispoziţia tuturor profesiilor interesate a unui card profesional european, care să uşureze şi să accelereze recunoaşterea calificărilor. De asemenea, se aduc clarificări ale cadrului destinat consumatorilor, prin invitarea statelor membre de a revizui lista profesiilor reglementate şi prin abordarea preocupărilor publicului cu privire la competenţele lingvistice şi lipsa alertelor eficace cu privire la erorile profesionale, în special în cazurile de malpraxis.

    Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/191211_calificari_profesionale_ro.htm

 

Leave a Reply