Dezvoltarea Ghișeului Unic pentru respectarea transfrontalieră a legislației în materie de TVA

    Desfășurarea activității comerciale în mai multe state membre presupune deseori interacțiunea cu mai multe administrații fiscale în diferite limbi. Respectarea mai multor obligații privind TVA-ul poate fi un exercițiu foarte greoi și costisitor pentru societăți.

    Propunerea adoptată este un prim pas către un Ghișeu Unic pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică de care întreprinderile vor beneficia începând de la 1 ianuarie 2015. Astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei din decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului, demersul referitor la Ghișeul Unic pentru comerțul transfrontalier din cadrul UE va viza, într-o primă fază, doar serviciile de comerț electronic, de radiodifuziune sau televiziune și de telecomunicații. În viitor, Comisia va încerca să extindă treptat Ghișeul Unic la alte bunuri și servicii.

     Pentru detalii, urmaţi link-ul:

 http://ec.europa.eu/romania/news/13012012_legislatie_transfrontaliera_tva_ro.htm 

     Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/13012012_legislatie_transfrontaliera_tva_ro.htm

Leave a Reply