Comisia propune o reformă cuprinzătoare a normelor privind protecţia datelor

     Bruxelles, 25 ianuarie 2012

      Comisia Europeană a propus astăzi o reformă cuprinzătoare a normelor UE ce datează din 1995în materie de protecţie a datelor personale, în scopul consolidării drepturilor vieţii private online şi a stimulării economiei digitale a Europei. Progresul tehnologic şi globalizarea au schimbat în profunzime modul în care datele noastre sunt colectate, accesate şi utilizate. În plus, cele 27 de state membre ale UE au pus în aplicare prezentele norme în mod diferit, fapt care a provocat divergenţe în executarea acestora.

      O lege unică va înlătura actuala fragmentare şi sarcinile administrative costisitoare, conducând la economii pentru afaceri în valoare de aproximativ € 2.3 miliarde de euro pe an. Iniţiativa va contribui la consolidarea încrederii consumatorilor în serviciile online, oferind un impuls atât de necesar pentru creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi inovaţie în Europa.

      Sursa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Leave a Reply