Centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale

     Camera de Comert si Industrie Brasov a demarat în anul 2010 implementarea priectului strategic “Regions for Jobs”, avand o durata de 3 ani, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007.
    Obiectivul general al proiectului este sprijinirea îmbunatatirii capacitatii de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive din cele trei regiuni implicate, aplicând un sistem de masuri cu caracter activ si inovator. Grupul tinta este format din: persoane aflate în cautarea unui loc de munca, persoane inactive, someri si someri de lunga durata. 
    Obiectivul specific 2 al proiectului este de a initia si implementa procesul de  recunoastere si validare a competentelor beneficiarilor, dobandite anterior în alte contexte decât cele formale.  Pentru atingerea acestui obiectiv CCI Brasov a autorizat, în luna iunie 2011, Centrul de evaluare a competentelor profesionale pentru calificarile: operator introducere, validare si prelucrare date si zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor.
     Ordinul nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 precizeaza ca persoanele declarate competente, în centrele de evaluare si certificare autorizate, pentru toate unitatile de competenta specifice ale unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale. Acesta are aceeasi valoare ca si un certificat de absolvire sau unul de calificare – cu recunoastere nationala, eliberat în sistemul formal de pregatire profesionala, adica are regimul unui act de studiu si poate fi avut în vedere la îndeplinirea conditiilor de studii în vederea angajarii. Este recunoscut oficial în România si în tarile membre ale Uniunii Europene (în afara tarii cu conditia sa fie tradus si apostilat).
     Procedura presupune intrarea în procesul de evaluare a tuturor celor care considera ca deja detin competentele descrise în standardele ocupationale. Acestia vor fi evaluati pe baza unor metode consacrate de evaluare : test scris, întrebari orale, observare directa, simulare, proiect, raport de la terti.
     Derularea procesului de evaluare are loc în maxim 30 de zile iar la final  evaluatorul va oferi rezultatul sau: “competent” sau “înca nu competent” pentru fiecare unitate de competenta, conform standardului ocupational.
     Beneficiile evaluarii de competente sunt atât ale detinatorului certificatului de competenta cât si ale angajatorului.
     Serviciile Centrului de evaluare a competentelor profesionale sunt GRATUITE pentru persoanele aflate în ca utarea unui loc de munca, persoane inactive, someri si someri de lunga durata.
    Pentru relatii suplimentare va stam la dispozitie la sediul Camerei de Comert si Industrie Brasov – Reprezentanta Fagaras.
 
   Sursa: www.ccibv.ro / Newsletter saptamanal Nr. 1 din 20.01.2012/Rubrica Actualitate

Leave a Reply