S-a lansat planul de acţiune privind ecoinovarea

Tehnologiile care respectă mediul sunt benefice pentru afaceri şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă, prin urmare, ecoinovarea este esenţială pentru competitivitatea economică a Europei.

EcoAP este unul dintre angajamentele iniţiativei-pilot „O Uniune a inovării” şi se bazează pe Planul de acţiune pentru tehnologii ecologice (ETAP) din 2004. Pornind de la tehnologiile ecologice, planul EcoAp se concentrează pe conceptul mai amplu de ecoinovare şi vizează obstacolele, provocările şi oportunităţile specifice îndeplinirii obiectivelor de mediu prin intermediul inovării. EcoAP include acţiuni atât în domeniul cererii şi al ofertei, cât şi în materie de cercetare, industrie, politică şi instrumente financiare. Mai mult, acest plan recunoaşte rolul cheie al reglementării în domeniul mediului, ca motor al ecoinovării şi prevede o reexaminare a legislaţiei de mediu. De asemenea, EcoAP subliniază importanţa cercetării şi inovării pentru producerea unor tehnologii inovatoare şi introducerea lor pe piaţă şi pune accentul pe dimensiunea internaţională a ecoinovării şi pe o mai bună coordonare a politicilor cu partenerii internaţionali.

Aspectele-cheie ale noului plan de acţiune includ:

1. Utilizarea de politici şi legislaţie în materie de mediu pentru a promova ecoinovarea;

2. Sprijinirea proiectelor de demonstraţie şi crearea de parteneriate pentru a introduce pe piaţă tehnologii operaţionale promiţătoare, inteligente şi ambiţioase;

3. Elaborarea unor noi standarde pentru stimularea ecoinovării;

4. Mobilizarea instrumentelor financiare şi a serviciilor de asistenţă pentru IMM-uri;

5. Promovarea cooperării internaţionale;

6. Sprijinirea dezvoltării competenţelor şi a locurilor de muncă emergente, precum şi a programelor de formare conexe, pentru satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă;

7. Promovarea ecoinovării prin intermediul parteneriatelor europene pentru inovare.

Mai multe: http://ec.europa.eu/romania/news/151211_ecoinovare_ro.htm

Leave a Reply