“Cultură antreprenorială: cel mai bun plan de afaceri

Concursul face parte din campania de informare “Cultură antreprenorială: cum să începi o afacere?” lansată în luna septembrie, campanie care are ca obiectiv promovarea oportunităţilor de finanţare ale Uniunii Europene, dar şi încurajarea tinerilor să ia în considerare în mod serios antreprenoriatul ca o opţiune de carieră.

Un alt obiectiv al acestei campanii pe tema antreprenoriatului şi a calităţii de antreprenor în Uniunea Europeană este acela de a stimula dezbaterile pe teme europene, cât şi de a promova centrul de contact  EUROPE DIRECT şi serviciile oferite de acesta şi reţeaua europeană Enterprise Europe Network. Campania “Cultura antreprenorială: cum să începi o afacere?” este axată pe una din priorităţile principale de comunicare ale Comisiei Europene, şi anume Europa 2020 („Tinerii în mişcare”,„O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată erei globalizării”, „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă”, „Platforma europeană de combatere a sărăciei”, etc.).

Campania “Cultura antreprenorială: cum să începi o afacere?” face parte din planul de lucru 2011 al Centrului de Informare Europe Direct Făgăraş,  finanţat de Comisia Europeană prin proiectul „Centrul de informare Europe Direct Făgăraş 2011” parte a programului „Reţeaua Europe Direct 2009-2012”.
Obiectivul principal al concursului  “Cultură antreprenorială: cel mai bun plan de afaceri?” este de a dezvolta calităţile antreprenoriale în rândul tinerilor, cât şi de a promova oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene.
Teme de concurs: planurile de afaceri pot fi realizate pentru diferite domenii: producţie/ servicii/ comerţ/etc. (la alegere)

Cine poate participa?
La concursul “Cultură antreprenorială: cel mai bun plan de afaceri?” pot participa elevii claselor a XIIa (eventual a XIIIa) de la toate liceele din Ţara Făgăraşului.
Premii: Premiile oferite la acest concurs vor consta în diplome şi materiale promoţionale Europe Direct, iar cel mai bun plan de afaceri selectat va fi promovat spre finanţare.

Cum se pot trimite lucrările:

•    Participanţii trebuie să trimită planurile de afaceri pe emailul info@edfagaras.ro    sau prin poştă pe CD la adresa: Camera de Comerţ şi Industrie Făgăraş, Str. Doamna Stanca, Bl. 1, Parter, Mun. Făgăraş, Jud. Braşov, 505200 cu specificaţia „În atenţia dnei Alina Ciora (Centrul de Informare Europe Direct Făgăraş) – Pentru concursul “Cultură antreprenorială: cel mai bun plan de afaceri?”
•    Alături de planul de afaceri va fi ataşat, în mod obligatoriu, formularul de înscriere, fie că trimiterea lucrării se va face prin email sau poştă;
•    Aşadar, dosarul complet al fiecărui participant va conţine:
o    Formular de înscriere în concurs
o    Plan de afaceri
o    Alte anexe (dacă concurentul consideră că este necesar)
Alte condiţii de participare:
-    ideea de afaceri va trebui să ofere un produs sau un serviciu şi va trebui să răspundă unei probleme economice curente, şi nu în ultimul rând, ea trebuie să fie competitivă şi să creeze plus valoare;
-    planul de afaceri nu trebuie să respecte neaparat modelul de plan de afaceri pus la dispoziţia competitorilor de către Centrul de Informare Europe Direct Făgăraş, însă trebuie să respecte condiţiile minime din acesta.

Perioada de înscriere şi trimitere a lucrărilor:
7 noiembrie – 4 decembrie 2011
Premiere: 8 decembrie 2011
Pentru orice nelămurire şi alte detalii vă rugăm  contactaţi-ne la tel. 0268/212461 sau prin email alina.ciora@edfagaras.ro

Leave a Reply