Prioritatile UE pentru summitul G20

Uniunea a deschis calea în această direcţie coordonându-şi reacţia English la criza economică şi la problema datoriilor cu care se confruntă unele dintre statele sale membre.
Acum va solicita ţărilor G20 să încurajeze creşterea economică şi să corecteze dezechilibrele economice prin reformarea bugetelor, consolidarea economiilor naţionale şi prin aducerea cursurilor de schimb la un nivel mai rezonabil.

Mai multe detalii:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/111031_ro.htm

Leave a Reply