START

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare
c) Mijloace de transport auto pentru mărfuri
d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică;
e) Taxe pentru înfiinţare societate comercială la Registrul Comerţului (doar pentru aplicanţi persoane fizice);
f) Achiziţionarea de tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, monitor, imprimantă, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
g) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să fi avut destinaţie locativă;
Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate pentru activităţi de producţie/ de servicii;

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.
Termen de depunere:
09.04.2010 – 15.04.2010 (on-line un formular de preselecţie, www.aippimm.ro.)
Mai multe detalii:  www.aippimm.ro

 

Leave a Reply