Buget 2011

Redresarea economică şi agricultura
Pentru a contribui la redresarea economică, UE va trebui să ofere mai multe finanţări pentru cercetare şi inovare, în special pentru “tehnologiile verzi”, precum şi pentru proiecte pilot pentru IMM-urile din zonele rurale.
Procedura bugetară pentru 2011 este prima în care Parlamentul poate co-decide împreună cu Consiliul asupra întregului buget, inclusiv agricultura. Cu referire la agricultură, deputaţii subliniază importanţa “menţinerii unei agriculturi competitive şi capabile să facă faţă noilor provocări de mediu, post-Copenhaga”.
Influenţă asupra SEAE
Pentru crearea Serviciului european de acţiune externă (SEAE), Parlamentul va face uz de procedura bugetară pentru a se asigura că va obţine dreptul de control democratic asupra noului Serviciu extern. În rezoluţie se subliniază că “în temeiul tratatului şi în conformitate cu intenţia comună de a spori implicarea PE în configurarea şi gestionarea relaţiilor externe ale UE, (PE) îşi va exercita pe deplin funcţia de control asupra bugetului şi de control bugetar asupra SEAE”.
Revizuirea bugetului pe termen lung
Deputaţii solicită Comisiei să lanseze procesul de revizuire la mijlocul perioadei a bugetului UE pe termen lung (pentru perioada 2007-2013) înainte de începutul verii. O astfel de revizuire este “o necesitate absolută”, având în vedere că actualul cadru bugetar nu a permis Uniunii “să reacţioneze în mod adecvat şi satisfăcător la diferitele provocări apărute în ultimii ani”, se precizează în proiectul de rezoluţie.
În ceea ce priveşte bugetul Parlamentului European, “excelenţa legislativă”  asigurarea funcţionării eficiente a Tratatului de la Lisabona reprezintă priorităţile de prim rang pentru bugetul 2011.
Partea principală a bugetului, care este gestionată de Comisie, este inclusă în raportul pregătit de Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi adoptat cu 558 de voturi pentru, 48 contra şi 16 abţineri, în timp ce Helga Trüpel este responsabilă pentru raportul privind bugetul celorlalte instituţii, adoptat prin vot liber.

 
Sursa:

Serviciul de presă al Parlamentului European  

 

Leave a Reply