Concurs Foto ED Fagaras

Concurs de fotografie „Mediul şi schimbările climatice –

Fotografiază, implică-te!”

Schimbarea climatică este o realitate şi reprezintă una dintre cele mai serioase ameninţări care afectează planeta, cele  mai  vizibile  consecinţe  ale  acestui  fenomen  manifestându-se  prin  inundaţii, furtuni, uragane, tsunami,  zile  caniculare,  etc.
Uniunea Europeană face mari eforturi pentru  a combate schimbarea climatică, stabilind în acest scop politici proprii riguroase, problema schimbărilor climatice fiind una dintre principalele priorităţi de comunicare stabilite de Comisia Europeană pentru Statele Membre ale Uniunii Europene. De asemenea, anul 2010 a fost desemnat Anul Internaţional al Biodiversităţii.
Centrul EUROPE DIRECT Făgăraş împreuna cu structura gazdă, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Reprezentanţa Făgăraş  lansează   concursul  de  fotografie „Mediul şi schimbările climatice – Fotografiază, implică-te!”. Concursul are ca principală temă protejarea biodiversităţii şi efectele schimbărilor climatice asupra mediului şi implicit a omului, şi este organizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Obiectivele acestui concurs sunt de a promova dezbaterile pe tema schimbărilor climatice în rândul tinerilor, informarea tinerilor cu privire la rolul Uniunii Europene în diminuarea şi încetinirea schimbărilor climatice, creşterea gradului de conştientizare a rolului pozitiv  pe care cetăţenii îl au în conservarea biodiversităţii şi creşterea vizibilităţii şi a susţinerii politicilor UE în materie de biodiversitate.
Ce trebuie urmărit prin intermediul fotografiei?
Deşi  schimbările  climatice  reprezintă  o  problema  globală,  totuşi,  fiecare  dintre  noi  poate contribui la o schimbare în bine.
Participanţii trebuie să fotografieze mediul înconjurător, efectele nocive ale schimbărilor climatice asupra planetei, efectele omului asupra mediului, cu bune sau rele, etc.  Participanţii trebuie să transmită prin fotografiile lor un mesaj cu privire la mediu, energie, biodiversitate şi/sau schimbări climatice!

Teme de concurs:

1. Biodiversitate, energie şi schimbare climatică
2. Implică-te – fii schimbarea!
3. Viitorul planetei: lumină sau întuneric?
Cine poate participa?
Concursul se  adresează tinerilor cu  vârsta  cuprinsa  între  12  –  24  ani din Ţara Făgăraşului

Cum se pot trimite fotografiile:

 

Participanţii trebuie să trimită fotografiile pe suport CD. Sunt acceptate max. 5 fotografii. Fiecare fotografie trebuie să aibă un titlu şi să specifice locul unde a fost făcuta. Acestea pot fi alb-negru, sepia sau color, în format digital (.jpg de preferat cu dimensiunea de minimum 2000 de pixeli latura mare, însă obligatoriu este ca fotografia să fie clară, iar imaginea bună)

•    Alături de fotografii va fi ataşat, în mod obligatoriu, formularul de înscriere care va fi solicitat la adresa de email europedirect@ccibv.ro sau alina.ciora@edfagaras.ro

•    Lucrările vor fi predate personal la sediul Europe Direct Făgăraş, str. Doamna Stanca, Bl. 1, Parter, Făgăraş sau trimise prin poştă la adresa:
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Reprezentanţa Făgăraş
(Centrul Europe Direct Făgăraş)
Str. Doamna Stanca, Bl. 1, Parter,
Mun. Făgăraş, Jud. Braşov, 505200
Alte condiţii de participare:
•    Fotografiile care ajung cu formularul de înscriere incorect completat sau necompletat în întregime nu vor fi înscrise în concurs.
•    Fotografiile trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, să nu mai fi apărut vreodată în mass-media şi să nu mai fi concurat într-o competiţie similară. Concurenţii trebuie să poată face dovada, dacă li se cere, că fotografiile înscrise în concurs le aparţin. Orice fotografie sau imagine însuşită  într-un mod ilegal va fi respinsă din concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de fotografii.
•    Se acceptă fotografii retuşate (corecţii de culoare, luminozitate, contrast), dar nu vor fi admise fotomontajele.
•    Nu vor fi acceptate în concurs fotografii care nu respectă tema concursului sau fotografii care conţin caractere sau elemente pornografice, elemente defăimǎtoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel.
•    Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude fotografiile care nu respectă tema centrală a concursului.
•    Organizatorii nu răspund pentru pierderea sau deteriorarea fotografiilor survenite în timpul transportului sau al transmiterii lor.
•    Fotografiile înscrise pentru concurs vor putea fi utilizate şi reproduse de organizatori, reproducerile devenind proprietatea acestora, cu menţionarea numelui autorului.
•    Organizatorii garantează menţionarea numelui fotografilor alături de lucrări pe tot parcursul expoziţiei.
•    Fotografiile trimise la concurs, indiferent dacă au fost respinse, admise şi/sau premiate, nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului.
•    Nerespectarea uneia dintre condiţiile de mai sus atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective.
Termen limită:
Data limită pentru expedierea şi primirea fotografiilor este 21 mai 2010. Câştigătorii vor fi premiaţi în  cadrul unei festivităţi  desfăşurate cu  ocazia  expoziţiei  de  fotografii care va avea loc în iunie 2010 la sediul Centrului Europe Direct Făgăraş.
Perioada de înscriere: 22 martie 2010 – 21 mai 2010
Premiere: iunie 2010 (participanţii vor fi anunţaţi în timp util despre data premierii)

Criteriile de evaluare ale fotografiilor vor fi:
• încadrarea în tema concursului;
• claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, cât şi în titlul fotografiilor trimise;
• creativitatea şi originalitatea;
• calitatea tehnică de fotografiere.

Premii
•  Premiul I – o cameră foto digitală;
•  Premiul II – un iPod;
•  Premiul III – o ramă fotografică digitală;
Vor fi acordate şi alte premii surpriză.

Pentru orice nelămurire şi alte detalii vă rugăm  contactaţi-ne la tel. 0268/212461 sau prin email, europedirect@ccibv.ro sau alina.ciora@edfagaras.ro. VA RUGAM CITITI CU ATENTIE CONDITIILE CONCURSULUI SI SOLICITATI FORMULARUL DE INSCRIERE LA CONCURS!
Persoana de contact:
Alina Ciora

Consilier comunicare

EUROPE DIRECT Fagaras
Str. Doamna Stanca, Bl.1, Parter
Brasov, Romania 505200
Tel./Fax. 0268/ 212 461
Web: www.edfagaras.ro      
E-mail: europedirect@ccibv.ro
              info@edfagaras.ro

 

Leave a Reply