Informare

„Aderarea la CEDO are o importanţă politică, juridică şi simbolică”, a afirmat preşedintele José Manuel Barroso.„Aderarea UE la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului va pune la dispoziţie un sistem coerent de protecţie a drepturilor fundamentale pe întregul continentşi va completa nivelul de protecţie instituit de Tratatul de la Lisabona prin Carta drepturilor fundamentale, care are forţă juridică obligatorie.”

Aderarea UE la CEDO va introduce un control judiciar suplimentar în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale în cadrul UE.Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg va dobândi astfel competenţa de a exercita un control judiciar asupra actelor instituţiilor, organismelor şi agenţiilor UE, inclusiv asupra hotărârilor Curţii Europene de Justiţie, în privinţa respectării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.De asemenea, aderarea va pune la dispoziţia persoanelor o nouă posibilitate de reparare a prejudiciilor suferite.Acestea vor putea – după epuizarea căilor de atac disponibile în dreptul intern – să depună la Curtea Europeană a Drepturilor Omului plângeri având ca obiect încălcarea drepturilor omului de către UE.De asemenea, aderarea:
-       va contribui la dezvoltarea unei culturi comune a drepturilor omului la nivelul UE;
-       va spori credibilitatea sistemului UE de protecţie a drepturilor omului şi a politicii externe a UE;
-       va demonstra că UE acordă importanţă sistemului de la Strasbourg de protecţie a drepturilor fundamentale;
-       va asigura o dezvoltare armonioasă a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Pentru informaţii suplimentare: MEMO/10/84
Sursa Comisia Europeana: http://ec.europa.eu/

Leave a Reply