Campanie

Astfel, drepturile consumatorilor, formulate de Organizaţia Mondiala a Consumatorilor, sunt:
- dreptul la satisfacerea cerinţelor esenţiale de viaţă: dreptul la bunuri si servicii care garantează supravieţuirea
- dreptul la siguranţa: dreptul de a fi protejat împotriva produselor, proceselor sau serviciilor care pun în pericol sănătatea sau viaţa oamenilor
- dreptul de a fi informat: dreptul de a avea elementele necesare pentru a lua o decizie, pentru a face o alegere
- dreptul de a alege: dreptul de a avea acces la o varietate de produse si servicii, la preţuri stabilite pe baza de concurenţă
- dreptul de a fi ascultat: dreptul de a pleda în interesul consumatorilor în cadrul politicii economice
- dreptul la despăgubire: dreptul rezolvării echitabile a revendicărilor justificate
- dreptul la educare: dreptul de a obţine cunoştinţele si abilităţile prin care se formează un consumator informat
- dreptul la un mediu ambiant sănătos: dreptul la un mediu natural care sa îmbunătăţească ceea ce definim drept “calitatea vieţii”
De asemenea, consumatorii au si responsabilitati, acestea fiind formulate tot de Organizaţia Mondiala a Consumatorilor:
- să ia atitudine în vederea obţinerii unui tratament corect din partea distribuitorilor
- să urmărească preţul şi calitatea bunurilor de consum, acţionând cu discernământ
- să ia în considerare interesele societăţii, prin conştientizarea impactului pe care îl are actul de consum asupra resurselor naturale
- să participe la protejarea mediului înconjurător, înţelegând consecinţele pe care actul propriu de consum le are asupra resurselor naturale
- să se implice activ în acţiunile iniţiate de organizaţiile consumatorilor în scopul promovării intereselor lor.

Leave a Reply