EU PILOT

EU PILOT – răspunsuri prompte la plângerile cetăţenilor şi întreprinderilor

Comisia Europeană a prezentat astăzi primul său raport de evaluare privind funcţionarea „EU Pilot” – metoda introdusă pentru a îmbunătăţi asistenţa către cetăţeni şi întreprinderi cu privire la aplicarea legislaţiei UE. Raportul arată modul în care Comisia şi cincisprezece state membre îşi îmbunătăţesc cooperarea pentru a reduce numărul de proceduri oficiale de încălcare şi pentru a obţine mai rapid rezultate pentru cetăţeni şi întreprinderi.
Preşedintele Barroso a declarat: „Asigurarea că statele membre aplică în mod corect legislaţia UE este esenţială pentru buna funcţionare a Uniunii Europene. EU Pilot a fost creat pentru a asigura că problemele cetăţenilor şi întreprinderilor sunt rezolvate cât mai rapid, mai uşor şi mai eficient posibil. EU Pilot şi-a dovedit deja utilitatea cu rezultate pozitive clare şi propun acum ca acesta să fie extins la toate statele membre”.
Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati pagina de web http://ec.europa.eu/romania/news/eu_pilot_ro.htm .

Leave a Reply