Energie regenerabila

BankingNews preciezeaza ca pentru acest apel de proiecte este disponibila o alocare financiara de 420.000.000 lei, iar solicitantii eligibili pot fi autoritatile administratiilor publice locale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari.
Se pot finanta in cadrul acestei operatiuni proiecte de realizare de noi unitati de producere a energiei electrice si termice pentru consumul propriu, dar si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, precum si proiecte de modernizare a unitatilor de producere existente.
In ceea ce priveste activitatile eligibile, acestea pot fi: achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului; constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului; achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua, organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat), racordarea la reteaua sistemului electroenergetic national (SEN).
Proiectele depuse pot avea valori intre 400.000 lei si 50.000.000 euro plus TVA.

Leave a Reply