Stop saraciei acum!

Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitatea de şanse a adăugat: „O persoană din şase în Europa trăieşte cu greu de pe o zi pe alta, dar sărăcia ne poate afecta şi pe noi, ceilalţi – şi societatea noastră în întregul ei. Majoritatea instrumentelor de luptă împotriva sărăciei se află la nivel naţional, dar trei sferturi dintre europeni se aşteaptă la ajutor şi din partea UE.  Anul european plasează această problemă pe prima pagină a agendei, pentru ca întreaga Europă să îşi unească forţele în lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale.”

Aproape 80 de milioane de europeni – sau 17% dintre cetăţenii din întreaga UE – trăiesc la ora actuală sub pragul sărăciei.  Acest fapt alarmant provoacă o puternică reacţie a opiniei publice, conform unui sondaj Eurobarometru recent privind atitudinile faţă de sărăcie. Marea majoritate a europenilor (73%) consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în ţara lor, în timp ce 89% doresc acţiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluţiona această problemă. În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privinţă, 74% dintre cetăţeni aşteaptă în acelaşi timp ca Uniunea Europeană să îşi asume un rol important.    
    
Anul european 2010 are drept obiectiv sensibilizarea faţă de cauzele şi consecinţele sărăciei în Europa, atât a actorilor-cheie, cum sunt guvernele şi partenerii sociali, cât şi a publicului larg. În plus, se doreşte mobilizarea acestor parteneri diferiţi în lupta împotriva sărăciei, promovarea integrării sociale şi a incluziunii şi încurajarea adoptării de obiective clare în elaborarea de politici UE şi naţionale pentru lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale.

Activităţile Anului vor fi în mare parte descentralizate. Fiecare dintre cele 29 de ţări participante (27 de ţări membre UE plus Norvegia şi Islanda) a elaborat propriul program naţional. Campaniile de sensibilizare la nivel european şi naţional şi sutele de proiecte legate de diferite priorităţi naţionale vor fi susţinute dintr-un buget de 17 milioane EUR.  
Campania de comunicare a Anului european va cuprinde un concurs pentru jurnalişti, o iniţiativă artistică şi două „săptămâni obiectiv”, în care diferite evenimente naţionale din întreaga UE se vor concentra în două săptămâni din mai şi octombrie.  Anul se va încheia printr-o conferinţă recapitulativă la Bruxelles, la 17 decembrie, sub preşedinţia belgiană a UE.
Pagina de internet al campaniei (http://www.2010againstpoverty.eu) include o platformă de parteneriat pentru stimularea creării de reţele şi iniţiative comune ale actorilor-cheie, cum sunt organizaţiile societăţii civile şi autorităţile locale şi regionale.  Site-ul web va prezenta, de asemenea, evenimente desfăşurate în toate ţările participante.    

Leave a Reply