PE: Pachetul Telecom

După lungi negocieri, eurodeputaţii şi reprezentanţii Consiliului au căzut de acord asupra ultimului punct rămas deschis al pachetului Telecom. Dacă o autoritate naţională doreşte să restricţioneze accesul la internet al unui utilizator, aceasta trebuie să aplice proceduri stricte, care să asigure cetăţenilor dreptul de a se apăra.
Deputaţii europeni au insistat de la început asupra unor garanţii procedurale adecvate pentru accesul la internet, care să corespundă standardelor impuse de Convenţia pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, şi anume garantarea unei protecţii jurisdicţionale eficiente şi a unui proces echitabil. Restricţiile pot fi făcute acum doar dacă sunt “proporţionale şi necesare”.
Cea de-a treia lectură în cadrul Parlamentului European este programată pentru 24 noiembrie. Parlamentul şi Consiliul pot aproba sau respinge textul comun, fără posibilitatea de a face modificări.
În cazul în care una din cele două instituţii nu aprobă textul, directiva cadru privind comunicaţiile electronice nu este adoptată. În acest caz, procedura legislativă nu poate fi repetată decât în urma unei noi propuneri din partea Comisiei Europene.

Leave a Reply