Sondaj

Sondajul nu a urmărit însă să stabilească dacă persoanele care se consideră discriminate sunt văzute ca fiind prea tinere sau prea bătrâne. Se pare că această atitudine a opiniei publice reflectă rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, dar se observă, în acelaşi timp, că persoanele cu vârsta de peste 40 de ani sunt cele care se plâng cel mai mult de discriminare pe criterii de vârstă.
Sondajul a fost realizat în cursul a două săptămâni, în lunile mai şi iunie. Au fost intervievaţi aproape 27 000 de cetăţeni din 30 de ţări – cele 27 de state membre, plus 3 ţări candidate la aderare (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia). Au fost vizate şase forme de discriminare, pe criterii de etnie, sex, vârstă, handicap, orientare sexuală şi religie.
Noi curente de opinie s-au semnalat şi în ceea ce priveşte discriminarea persoanelor cu handicap. Un sondaj similar arăta anul trecut că majoritatea respondenţilor considerau această formă de discriminare ca fiind rar întâlnită. Acum, cei mai mulţi declară că această atitudine este mai degrabă larg răspândită şi că lucrurile se pot agrava odată cu creşterea şomajului.
Totuşi, numărul cetăţenilor care afirmă că au fost victimele unui tratament discriminatoriu rămâne acelaşi ca şi anul trecut (16%).
Cifrele sunt neschimbate şi în cadrul analizei pe tipuri de discriminare. De exemplu, nu s-au înregistrat creşteri în ceea ce priveşte numărul persoanelor discriminate pe criterii de vârstă sau sex.
Principala problemă rămâne, în continuare, discriminarea pe criterii etnice: 61% din respondenţi (procentaj aproape neschimbat faţă de anul trecut) au declarat că acest tip de discriminare este des întâlnit în ţara în care trăiesc. Pe locul doi se situează discriminarea pe criterii de vârstă (58%).
Rezultatele sondajului vor fi discutate în cadrul unui summit european privind egalitatea, care va avea loc la Stockholm, săptămâna viitoare.
UE a început să monitorizeze atitudinea opiniei publice faţă de discriminare începând din 2006, într-o campanie menită să-i ajute pe cetăţeni să-şi cunoască mai bine drepturile. Cel mai recent sondaj arăta că doar unul din trei europeni îşi cunoaşte drepturile în acest domeniu.
Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/news/employment/091110_ro.htm

Leave a Reply