Tratatul Lisabona – schimbari

3. Numărul deputaţilor europeni va fi de 751.
4. Preşedintele Comisiei Europene va fi ales de Parlamentul European, pe baza unei propuneri a Consiliului European, care va trebui să ia în considerare rezultatele alegerilor europene.
5. Cetăţenii vor avea putere de iniţiativă legislativă: un milion de cetăţeni provenind din statele membre UE vor putea cere Comisiei să ia în considerare noi propuneri de lege.
6. Două noi posturi vor fi create la nivel înalt în Uniunea Europeană: preşedintele UE (care va înlocui preşedinţia rotativă) şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.
7. Pentru prima dată, un stat membru se poate retrage din Uniune.
8. Carta drepturilor fundamentale, semnată în 2000, are forţă juridică obligatorie (dar nu se va aplica în totalitate în Regatul Unit şi Polonia).
9. Parlamentele naţionale vor avea mai multă putere; acestea vor avea la dispoziţie opt săptămâni pentru a semnala faptul că UE îşi depăşeşte autoritatea într-o propunere de lege europeană.
10. Consiliul va vota mai mult prin sistemul de majoritate calificată, în locul unanimităţii (majoritate de 55% din statele membre şi 65% din populaţia europeană). Unanimitatea rămâne pentru domenii mai sensibile, precum fiscalitatea şi apărarea.
Tratatul de la Lisabona – site-ul Comisiei Europene:
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_ro.htm

Leave a Reply