EU Bookshop

Această librărie digitală a fost creată din dorinţa de a răspunde cererii uriaşe de versiuni digitale ale publicaţiilor care nu au fost reeditate. Cererile au depăşit capacitatea serviciului de furnizare a documentelor la cerere în format PDF, după şase luni de la lansarea sa, în 2007.

Librăria este gestionată de Oficiul pentru Publicaţii al UE, care a publicat, doar în 2008, 842 de ediţii ale Jurnalului Oficial – apariţie periodică incluzând toate documentele juridice ale UE – şi 8 446 de alte publicaţii distribuite apoi în 46,3 milioane de exemplare. Toate publicaţiile sunt disponibile prin intermediul EU Bookshop, unde le puteţi descărca gratuit în format PDF sau le puteţi comanda în format tipărit.

Librăria on-line va fi conectată cu Europeana , proiect digital la care participă biblioteci şi arhive de pe întreg teritoriul Europei.

Informaţii suplimentare despre EU Bookshop http://publications.europa.eu/eu_bookshop/eub3/index_ro.htm

 

Leave a Reply