Norme europene

Propunerea Comisiei Europene este destinată să elimine hotărârile contradictorii referitoare la aceeaşi succesiune, luate de autorităţile competente din ţări europene diferite. O singură autoritate va avea competenţa să dezbată succesiunea, şi anume cea din ţara de reşedinţă sau cea din ţara de origine.
De asemenea, Comisia propune crearea unui certificat menit să permită moştenitorilor şi administratorilor succesiunilor să îşi dovedească cu uşurinţă statutul în altă ţară.
Măsura nu va afecta taxele de succesiune, care vor fi reglementate în continuare de legislaţia naţională, la fel ca şi aspectele referitoare la moştenitori şi repartizarea moştenirii.

Leave a Reply