Erasmus

De asemenea, programul promovează schimburile de cadre didactice şi încurajează cooperarea dintre instituţiile de învăţământ superior din Europa şi din întreaga lume. În prezent, peste 4 000 de instituţii de învăţământ din 31 de ţări participă la acest program, printre care se numără 90% din universităţile din UE. Spre sfârşitul acestui an, Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei vor participa, de asemenea, la programul Erasmus.

Nu în ultimul rând, Erasmus acordă burse pentru plasamente în întreprinderi şi organizaţii din străinătate, obiectivul fiind atragerea a cât mai mulţi studenţi. Numărul acestora s-a ridicat la aproximativ 20 000 în anul academic 2007-2008.

Leave a Reply