Proiecte

  • cererea de finantare, in original;
  • hotararea consiliului local /judetean privind aplicarea la Program, insocita de expunerea de motive si referatul directiei /comisiei de specialitate, in copii certificate “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
  • documentul care atesta regimul juridic al terenului pe care se realizeaza proiectul, in copie certificata “conform cu originalul” de secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
  • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal contrasemnata de secretar, legata de situatia juridica a terenului
  • studiu de fezabilitate;
  • proiectul tehnic; in situatia in care acesta nu este depus in cadrul sesiunii de depunere organizate, poate fi depus pana la incheierea contractului de finantare;
  • copia certificatului de inregistrare fiscala
  • dispozitia primarului /presedintelui consiliului judetean de desemnare a persoanei care reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatia cu Ministerul Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu, daca aceasta nu este reprezentata de insusi reprezentantul legal.

Finantarea acordata este nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului, in baza contractului pentru finantare incheiat intre Administratia Fondului pentru Mediu si beneficiar. Finantarea se face in mod esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului.

Mai multe detalii aici: http://www.mmediu.ro/pdf/legislatie/OM_1107_2009.pdf.

 

Leave a Reply