Life+

Pana in prezent, prin instrumentului LIFE + au fost finantate un numar de 9 proiecte, incadrate pe cele 3 componente ale programului, care vizeaza protectia unor specii de pasari si carnivore, dezvoltarea unei retele de deseuri pentru planificarea managementului durabil al deseurilor, aplicarea principiilor ecosistemelor industriale in dezvoltarea regionala si promovarea produselor verzi. Proiectele aprobate au o valoare totala de aproximativ 6, 5 milioane euro, reprezentand o rata medie de absorbtie a fondurilor europene de 37,84%. Sumele neaccesate sunt utilizate pentru finantarea altor proiecte din cadrul Uniunii Europene sau realocate statelor membre.

Pentru anul 2009, bugetul alocat de Comisia Europeana acestui program este in valoare de 250 milioane Euro, fiecarui stat membru revenindu-i o cota parte in functie de numarul de locuitori si suprafata de arii protejate existente la nivel national. Pentru Romania, Comisia Europeana a alocat suma de 10,9 milioane Euro pentru anul in curs.

Informatii suplimentare cu privire la instrumentul financiar LIFE+ si posibilitatile de finantare pot fi gasite la urmatoarele adrese: http://ec.europa.eu/environment/life/ funding/lifeplus.htm si http://www.mmediu.ro/life/life.htm.

Informatii suplimentare

LIFE+ reprezinta noul instrument financiar pentru mediu al Uniunii Europene, care asigura suportul pentru dezvoltarea si punerea in aplicare a politicii si a legislatiei comunitare in materie de mediu, in special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Actiune pentru Mediu (PAM 6).

LIFE+ a intrat in vigoare odata cu publicarea Regulamentului LIFE+, in data de 9 iunie 2007 si este format din trei componente: LIFE+ Natura si Biodiversitate, LIFE+ Politica si Guvernare de Mediu, LIFE+ Informare si Comunicare.

LIFE+ Natura si Biodiversitate are urmatoarele obiective specifice:
1.sa contribuie la punerea in aplicare a politicii si legislatiei comunitare privind natura si biodiversitatea, in special a Directivelor 79/409/CEE si 92/43/CEE, atat la nivel local cat si regional si sa sustina dezvoltarea ulterioara si punerea in aplicare a retelei Natura 2000, cuprinzand habitatele si speciile din zona de coasta si marina;

2.sa contribuie la consolidarea bazei de cunostinte pentru dezvoltarea, evaluarea preliminara, monitorizarea si evaluarea finala a politicii si legislatiei comunitare privind natura si biodiversitatea;

3.sa sustina elaborarea si aplicarea politicilor si instrumentelor de monitorizare si evaluare a naturii si biodiversitatii, precum si a factorilor, presiunilor si reactiilor care le influenteaza, in special in ceea ce priveste realizarea obiectivului de a opri pierderea biodiversitatii in cadrul Comunitatii pana in 2010 si amenintarea pe care o reprezinta schimbarile climatice pentru natura si biodiversitate;

4.sustinerea unei mai bune guvernari in materie de mediu, prin sporirea participarii partilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, in consultarile privind politica si legislatia in materie de natura si biodiversitate, precum si in punerea in aplicare a acestora.

LIFE+ Politica si Guvernare de Mediu are urmatoarele obiective specifice corelate cu obiectivele PAM 6, inclusiv pentru domenii prioritare, precum schimbarile climatice, mediul, sanatatea si calitatea vietii, precum si resursele naturale si deseurile:
1.contributia la dezvoltarea si demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor si instrumentelor inovatoare;

2.contributia la consolidarea bazei de cunostinte pentru dezvoltarea, evaluarea preliminara, monitorizarea si evaluarea finala a politicii si legislatiei de mediu;

3.sustinerea elaborarii si punerii in aplicare a politicilor de monitorizare si evaluare preliminara a situatiei mediului si a factorilor, presiunilor si reactiilor care au un impact asupra mediului;

4.facilitarea punerii in aplicare a politicii comunitare de mediu, cu accent deosebit pe punerea in aplicare la nivel local si regional;

5.sustinerea unei mai bune guvernari de mediu prin sporirea participarii partilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, in procesul consultarii politice si punerii in aplicare.

LIFE+ Informare si comunicare are urmatoarele obiective specifice:

1.difuzarea informatiei si sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv in cazul prevenirii incendiilor forestiere;

2.sustinerea masurilor complementare, precum actiuni si campanii de informare si comunicare, conferinte si instruiri, inclusiv instruiri in vederea prevenirii incendiilor forestiere.

Mai multe informatii cu privire la Programul LIFE+ pot fi gasite pe pagina web a Ministerului Mediului http://www.mmediu.ro/life/life.htm si pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

 

Leave a Reply