Stabilitate financiara

Consiliul european pentru riscuri sistemice va fi prezidat de preşedintele Băncii Centrale Europene şi va fi format din inspectori financiari şi reprezentanţi ai băncii centrale din fiecare ţară. Misiunea sa va fi aceea de a avertiza în legătură cu riscurile care pun în pericol stabilitatea pieţei şi de a recomanda acţiuni de remediere.

De asemenea, Comisia propune crearea unui sistem european al inspectorilor financiari destinat să asigure supravegherea instituţiilor financiare care operează în două sau mai multe ţări ale UE. Conform acestui sistem, autorităţile europene din sectorul bancar, al asigurărilor şi al valorilor mobiliare ar supraveghea şi coordona activitatea inspectorilor care operează la nivel naţional.

Pachetul de măsuri construit pe două axe, reprezentând un segment esenţial al reacţiei UE la criza economică, este destinat să garanteze investitorilor o mai mare siguranţă a pieţelor financiare şi să restabilească încrederea în sistem. De asemenea, propunerile vor contribui la consolidarea pieţei europene de servicii financiare.

După ce sistemul bancar a fost pe punctul de a se prăbuşi în octombrie 2008, preşedintele Barroso a format un grup de experţi bancari, prezidat de fostul şef al Fondului Monetar Internaţional, Jacques de Larosière. Acest grup a avut sarcina de a găsi modalităţi de ameliorare a supravegherii financiare, iar recomandările sale stau la baza propunerilor Comisiei. Se aşteaptă ca liderii UE să ia în discuţie propunerile la reuniunea din luna iunie.

Leave a Reply