CE si FMI

După întâlnirea de la Viena, Banca Naţională a României a efectuat o serie de teste de stres. Rezultatele acestora au fost discutate cu celelalte bănci, confirmându-se astfel faptul că acestea au suficiente resurse de capital şi rezerve importante de lichidităţi. În urma discuţiilor ţinute în data de 19 mai la Bruxelles, cele nouă bănci au convenit să transmită, în săptămânile următoare, scrisori bilaterale de angajament pentru a atinge obiectivele asupra cărora s-a convenit la Viena. Aceste angajamente prevăd o creştere preventivă a ratei minime de adecvare a capitalului în cazul fiecărei filiale de la 8 la 10 procente pe întreaga durată a programului şi, împreună cu pachetul de sprijin financiar internaţional acordat României, vor ajuta sistemul bancar românesc să treacă mai uşor prin această perioadă de criză, vor restabili încrederea investitorilor şi vor readuce economia pe făgaşul creşterii economice durabile.

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au prezidat reuniunea de coordonare a Grupului Bancar European. Grupul Bancar Mondial, Banca Europeană pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Naţională a României, autorităţile de supervizare a sistemelor bancare şi miniştrii de finanţe (din Austria, Franţa, Grecia şi Italia) şi Banca Centrală Europeană au participat de asemenea la reuniune.

Leave a Reply