IMM

Săptămâna IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim. Evenimentul va inspira întreprinzătorii potenţiali să ia iniţiativa şi să facă ceea ce este necesar pentru a-şi atinge obiectivele.

Săptămâna Europeană a IMM-urilor este coordonată de Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, dar cele mai multe din evenimente din cadrul Săptămânii IMM-urilor sunt organizate de către organizaţiile de întreprinderi, organismele abilitate sa acorde sprijin, autorităţile locale şi regionale, şi alte entităţi din ţările participante. Săptămâna IMM-urilor este una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Săptămâna IMM-urilor urmăreşte:

Informeze: să difuzeze informaţii în legătură cu asistenţa oferită de UE şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici

Ofere asistenţă: să creeze un parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că UE este gata să le susţină şi să le ofere consiliere

Inspire: să motiveze IMM-urile existente să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte şi extindă activitatea

Împărtăşească: să difuzeze idei şi să împărtăşească experienţa în domeniul antreprenoriatului cu alţi antreprenori

Încurajeze: să încerce să convingă tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă

Sursa si mai multe informatii (inclusiv evenimente):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_ro.htm

Leave a Reply