Youth

Pe lângă măsurile existente, UE propune acţiuni menite să permită statelor membre să-şi coordoneze mai uşor eforturile care vizează accesul tinerilor la educaţie şi la piaţa muncii, totodată urmărind implicarea acestora în societate, de exemplu, prin acţiuni cu caracter civic. Strategia Comisiei subliniază în mod special importanţa educaţiei informale, a voluntariatului şi a formării profesionale pe piaţa locurilor de muncă, mai ales pentru tinerii care abandonează studiile (aproximativ 15%).

Comisia Europeană invită guvernele statelor membre să înlesnească un dialog periodic cu tinerii europeni, deveniţi o resursă din ce în ce mai valoroasă. Reprezentând 20% din populaţia totală, tânăra generaţie este indispensabilă pentru alimentarea forţei de muncă. Însă, în 2050, ea nu va reprezenta decât 15% din populaţie.

În luna februarie a acestui an, aproximativ 17,5% din cetăţenii europeni sub 25 de ani nu aveau un loc de muncă, comparativ cu 14,7% în februarie 2008. Această nouă cifră reprezintă mai mult decât dublul ratei şomajului la nivelul UE, care, pentru aceeaşi perioadă, a crescut de la 6,8% la 7,9

Sursa: http://ec.europa.eu/news/culture/090427_ro.htm

 

Leave a Reply