Comenius Regio

Comisia lansează parteneriatele Comenius Regio: noi oportunităţi de cooperare regională

în învăţământul şcolar

Comisia Europeană a lansat luni, 3 noiembrie, în cadrul unei conferinţe organizate la Comitetul Regiunilor, Comenius Regio, o nouă acţiune în cadrul programului de învăţare de-a lungul vieţii.Având un buget anual de 16 milioane euro, parteneriatele Comenius Regio vor sprijini cooperarea între autorităţile regionale şi locale, şcoli şi alte organizaţii educaţionale din întreaga Europă.

Parteneriatele Comenius Regio finanţează cooperarea regională în învăţământul şcolar şi promovează schimbul de experienţă şi bune practici între regiuni şi municipalităţi din Europa.Obiectivul lor este de a susţine autorităţile regionale sau locale, responsabile pentru educaţia şcolară, la îmbunătăţirea oportunităţilor educaţionale pentru copiii de vârstă şcolară.În cadrul acestor proiecte de cooperare bilaterală, cele două regiuni participante sunt libere să aleagă orice subiect relevant şi interesant pentru ele.De exemplu, proiectele pot aborda chestiuni de administrare şcolară, integrare mai bună a elevilor proveniţi dintr-un context de migraţie, educaţie antreprenorială sau reducere a abandonului şcolar.

Activităţile proiectului trebuie să integreze şcolile şi alţi parteneri din cadrul regiunii sau municipalităţii, cum ar fi cluburi pentru tineret, biblioteci sau muzee.Atât cooperarea transfrontalieră, cât şi cooperarea între regiuni din diferite părţi ale Europei sunt binevenite.

Parteneriatele Comenius Regio pot să conţină o gamă largă de acţiuni, de exemplu schimburi de personal didactic şcolar, activităţi comune de formare pentru profesori, învăţare reciprocă sau vizite de studiu. Prin intermediul lor se pot lansa, de asemenea, numeroase alte acţiuni în regiunile respective, de exemplu sondaje, teste de încercare a unor noi abordări didactice sau campanii de sensibilizare.

Termenul limită pentru cererile de finanţare este 20 februarie 2009.Cererile trebuie să fie înaintate de către autorităţile şcolare locale sau regionale.Selecţia solicitanţilor se va încheia în vara anului 2009, iar acţiunile pot începe cel mai devreme în luna august 2009.Finanţările vor susţine parteneriate de doi ani. Fondurile vor contribui la costurile de deplasare între regiunile partenere şi la costurile implicate de activităţile proiectului.
Comisia se aşteaptă să finanţeze, prin acţiunea Comenius Regio, aproximativ 500 de regiuni.Aceasta este administrată de agenţiile naţionale Comenius din fiecare ţară care participă la programul de învăţare de-a lungul vieţii.

Pagini Utile

• Pentru informaţii suplimentare va rugăm să consultaţi:
Pagina de deschidere pentru programul Comenius de pe site-ul Comisiei Europene: http://www.ec.europa.eu/education/comenius
• Lista agenţiilor naţionale Comenius: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Leave a Reply