Ziua europeana a limbilor

26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor


Limbile ca instrument de comunicare sunt un element esenţial al Uniunii Europene. Limbile pe care le vorbim ne definesc identitatea. Uniunea Europeană respectă diversitatea culturală şi lingvistică a cetăţenilor săi.

La fiecare 26 septembrie, incepand cu 2001 , Ziua europeană a limbilor, organizată de Consiliul Europei sărbătoreşte bogăţia lingvistică a Europei. Într-o Europă care va rămâne întotdeauna multilingvă, învăţarea limbilor străine deschide numeroase oportunităţi către o carieră mai bună, şansa de a lucra, locui sau studia în altă ţară sau pur şi simplu de a călători. Limba vorbită devine parte integrantă a identităţii şi bagajului cultural al unei persoane.

Comisia Europeană doreşte să-i încurajeze pe cetăţenii săi să înveţe noi limbi, astfel încât să poată exploata mai bine perspectivele culturale, sociale şi profesionale oferite de integrarea europeană. Uniunea Europeană se bazează pe principiul diversităţii culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor. Pentru un continent unde se vorbesc atât de multe limbi, acesta este un lucru normal. Numai limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene reprezintă trei familii de limbi: indo-europene, fino-ugrice şi semitice.
Articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, adoptată în anul 2000, afirmă respectul pentru diversitatea lingvistică, iar articolul 21 interzice discriminarea pe criterii lingvistice. Alături de respectul pentru individ, deschiderea către alte culturi şi toleranţa, respectul pentru diversitatea lingvistică constituie o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Acest principiu nu se aplică numai celor 23 de limbi oficiale ale Uniunii, ci şi diferitelor limbi regionale şi minoritare folosite de anumite segmente de populaţie. Tocmai această diversitate face ca Uniunea Europeană să fie ceea ce este: un spaţiu al diversităţii celebrate ca sursă de bogăţie. Conform Tratatului de la Lisabona, semnat în decembrie 2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE, Uniunea Europeană respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european
Uniunea promovează de asemenea folosirea limbilor regionale şi minoritare, cele care nu sunt neapărat limbi oficiale ale UE, dar pentru care există până la 50 de milioane de vorbitori în statele membre şi care fac parte ca atare din patrimoniul nostru cultural.
Învăţarea limbilor străine contribuie la înţelegerea altor popoare şi culturi, este o modalitate de a combate xenofobia, rasismul şi intoleranţa.
Uniunea Europeană susţine un număr de acţiuni şi programe în favoarea învăţării şi predării limbilor străine: de exemplu programele Socrates şi Leonardo da Vinci. Acestea includ schimburi şcolare, asistenţă pentru invatarea de limbi străine, cursuri de pregătire pentru profesori şi iniţiative care să promoveze vizibilitatea programelor. Se investeşte de asemenea masiv în programe de mobilitate cum ar fi Erasmus, Tineret (Youth) şi acţiunile de înfrăţire între orase. Comisia Europeană priveşte mobilitatea drept un factor cheie în motivarea oamenilor pentru a se implica şi pentru a-şi însuşi o cetăţenie cu adevarat europeană.
Sursa:
http://europa.eu/languages
http://ec.europa.eu

Leave a Reply