Scopul EUROPE DIRECT

Scopul EUROPE DIRECT este diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene. Sub responsabilitatea structurii gazdă, centrul oferă un serviciu local care:

  • permite cetăţenilor să obţină informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii;
  • le oferă acestora oportunitatea de a comunica instituţiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
  • permite Comisiei să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale.
  • se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care căută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

Leave a Reply